Wat certificeert GAP Solutions?

  • Wij garanderen dat elke doorvoering, enkelvoudig zowel als samengesteld, de correcte brandweerstand krijgt in relatie met de wand waar ze doorheen loopt.
  • Wij kunnen garanderen dat elke doorvoering, en dus ook het compartiment, rookdicht is.

Waarom is dit noodzakelijk?

  • Omdat bestaande normen verstrengd toegepast gaan worden
  • Omdat nieuwe, strengere normen in de maak zijn

Welke voordelen brengen wij u?

  • Zekerheid en gemoedsrust
  • Verzekeren van conformiteit met geldende normen
  • Vermindering kosten verzekeringspolissen
  • Mogelijk maken van evacuatie bij brand
  • Vermijden van menselijk leed in geval van brand
  • Voorkomen van claims in geval van brand of incident

Brandwerende deur